Bestuur DENK wil per direct van Farid Azarkan af, maar Azarkan geeft zich niet op 1

Op het moment worden er de nodige conflicten uitgevochten binnen de partij DENK. Eerder werden hier al kritieken op geleverd door de Kamervoorzitter Khadija Arib, maar de partij lijkt hier niet van te leren. De ruzie gaat door en het bestuur van DENK heeft duidelijk gemaakt van Farid Azarkan af te willen. Azarkan laat het hier zelf daarentegen niet bij zitten en maakt zich hard om toch nog fractieleider van DENK te blijven. Het nieuws dat DENK Farid Azarkan direct eruit is gezet, is via een persbericht aan diverse pers gedeeld. Later liet Farid Azarkan pas weten dat hij dit niet zomaar liet gebeuren. Nu lijkt hij nog fractievoorzitter te blijven.

Bestuur wil Farid Azarkan naar huis sturen

Het partijbestuur heeft Farid Azarkan geschrapt als lid van de politieke partij DENK. Dit schiet bij Farid Azarkan in het verkeerde keelgat. Toch blijft hij aan aan als fractieleider van DENK. Zo maakt hij duidelijk dat hij door de kiezer op die plek is neergezet en zich niet op zijn vingers laat tikken door het partijbestuur. Eerder werd door het bestuur van DENK een mededeling gedaan dat de fractieleider per direct zijn lidmaatschap zou worden afgenomen. Azarkan geeft zelf aan dat het bestuur hem niet bang maakt, omdat het tweekoppige bestuur een andere mening heeft dan zijn achterban.

“Bij de achterban is iedereen verenigd. Twee bestuursleden tegen de rest, dat is het. Onverantwoord. Ik roep de heren daarom opnieuw op ruimte te maken.” Het bestuur is van mening dat het handelen van Farid Azarkan in het nadeel is van de partij en wil ook zo snel mogelijk van hem af. Zo zou Farid Azarkan zich niet houden aan afspraken en besluiten die binnen de partij zijn gemaakt. Doordat Farid Azarkan niet in belang van de partij zou handelen, zou hij ook niet langer namens de partij mogen spreken, althans het bestuur. Farid Azarkan en kiezers zijn het hier duidelijk niet allemaal over eens. Er wordt dan ook flink met modder gegooid binnen de partij. Het moddergooien duurt al een tijdje zo.

Groot conflict binnen de partij

Op het moment wordt er gevochten binnen de partij. Niet met vuisten, maar met woorden. DENK vecht intern een conflict uit wat tot nu toe al meermalen in de media naar voren is gekomen. Eerder besloot Tunahan Kuzu al om te stoppen als fractievoorzitter van DENK. Dit nieuws maakte hij zelf via een bericht op Facebook bekend. Het nieuws maakte veel indruk op mensen, want de mensen die reageerden hadden graag opnieuw op Tunahan Kuzu gestemt bij de komende regeringsvormingen.

Enkele maanden terug liet Tunahan Kuzu zijn partijgenoten ook al weten dat hij zich niet langer beschikbaar zou stellen als lijsstrekker tijdens de verkiezingen van volgend jaar. Hij had toen al aangegeven dat hij de politiek niet leuk vond en op deze voet niet door wilde gaan. Op dat momenteel was er ook al wel enige wrijving in de partij. Sindsdien is het steeds meer gaan rommelen. De wrijving is te merken in een strijd om de macht tussen Kamerlid Tunahan Kuzu, fractieleider Farid Azarkan en Kamerlid en partijvoorzitter Selçuk Öztürk.

Flink wat moddergevechten DENK

Eerder bleef Tunahan Kuzu nog wel lid van de partij en onderdeel van de fractie in de tweede kamer. Hij wilde alleen geen fractieleider van de partij meer zijn. Er wordt kritiek geleverd op Selçuk Öztürk die van Kuzu en Azarkan gewoon in de fractie mag blijven, maar zich volgens Tunahan Kuzu en Farid Azarkan helemaal niet laat zien bij vergaderingen in Den Haag. In de praktijk zou dit betekenen dat als Azarkan naar huis gaat, DENK in de praktijk alleen nog maar bestaat uit Tweede Kamerlid Selçuk Öztürk. De onrust binnen de partij lijkt door de actie alleen maar groter te worden.

Ondertussen vind het bestuur dat Farid Azarkan geen commentaar mag leveren, omdat zijn acties juist tegen het belang van de partij in zouden gaan. Zo is het bestuur van meningen dat zijn uitingen schadelijk zijn voor het imago van de partij. Hierbij worden onder andere tweets aangehaald tijdens een reis naar Istanboel. Deze reis zou hij hebben gemaakt met fractiegenoot Tunahan Kuzu.

Waar gaat de partij heen?

In de tweets zou Farid Azarkan hebben beweerd de toekomst van de partij samen met één ander lid te willen bepalen. Dit gaat tegen het groepsgevoel van de partij in en wordt gezien als openlijke rebellie. Azarkan wordt er ook van beschuldigd ‘zijn eigen falen in de behandeling van een klacht van een vrouwelijk lid van Denk over Kuzu in de schoenen van de voorzitter te schuiven’.  In de brief worden ook andere kritieken geleverd aan het adres van Farid Azarkan.

“Pogingen om een gerezen probleem tussen voorzitter Öztürk en Kuzu op te lossen, heeft hij getorpedeerd. Het instellen van een onafhankelijk en openbaar onderzoek naar de kwestie heeft hij actief tegengewerkt. Gesprekken is hij uit de weg gegaan, en acties om te bemiddelen in de gerezen conflicten heeft hij stelselmatig gesaboteerd.” Tevens zou het bestuur klachten hebben ontvangen van mensen die zich geïntimideerd zouden voelen door de politicus.

‘Azarkan zorgt voor onrust’

Zelf is het bestuur van de partij van mening dat de rust binnen de partij weer voorzichtig kan herstellen als Farid Azarkan wordt weggestuurd. Kiezers zijn het hier niet allemaal mee eens. Zo is er op sociale media al te zien dat mensen achter Farid Azarkan staan. De actie van het bestuur wordt door anderen zelfs aangehaald als een tweede broedermoordaanslag door partijvoorzitter Selçuk Öztürk.

Ook Kuzu staat achter Farid Azarkan en laat net als enkele kiezers op sociale media zien dit als een tweede broedermoordaanslag te bestempelen. Dit is ook terug te vinden in de Tweet hieronder.  Het is duidelijk dat Kuzu alles behalve te spreken is over de zet van het bestuur. Hij ziet de huidige gebeurtenissen erg somber in.

Kritiek van de kiezers

Ondertussen wordt de discussie ook op Twitter doorgezet. Zo wordt er al gesuggereerd om de naam van de partij aan te passen naar DENKNA. Anderen geven aan enigszins teleurgesteld te zijn in de huidige koers van de partij: “De gemaakte keuzes blijven mij keer op keer verbazen. Daar waar de partij voor verbinding staat, zie ik dat dit in de directe vertegenwoordiging ontbreekt. Erg jammer.” Er volgen nog veel meer van dit soort berichten.

Er wordt zelfs geroepen om een afsplitsing met een nieuw naam: NOOITNAGEDACHT. Een andere reactie vat meerdere andere meningen samen: “toch jammer, maar als de poppetjes zich belangrijker vinden dan waar ze voor zouden moeten staan, krijg je dit. Zoveel voorgangers, sluit aan in de rij. “Anderen posten gifjes van popcorn etende mensen, duidend op het feit dat ze er enkel zijn om te zien hoe deze discussie aan het ontsporen is. De discussie is duidelijk op zowel sociale media als binnen de partij zelf nog niet afgelopen.

Bericht Bestuur DENK wil per direct van Farid Azarkan af, maar Azarkan geeft zich niet op is geplaatst op OATO.NL en geschreven door: Kevin De Bruin.Meer lezen op deze link