vitale beroepen coronavirus

Horeca, scholen, crèches en veel meer moet dicht. Eerder publiceerden we hier al een flinke hoeveelheid details over. Maar de scholen blijven wel open voor kinderen met ouders uit vitale beroepen. Tijdens de persconferentie werden al enkele vitale beroepen benoemd, maar hieronder staat een compleet overzicht van alle vitale beroepen waarvoor een uitzondering wordt gemaakt. Het gaat toch nog om een flinke lijst van beroepen die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van cruciaal belang acht om Nederland zo goed mogelijk nog te laten draaien.

De vitale beroepen op deze lijst worden als cruciaal gezien om Nederland goed te laten draaien. Dit blijkt uit het overzicht, wat is gepubliceerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Deze beroepen kunnen op de eigen school gebruik maken van kinderopvangmogelijkheden. Ondertussen zullen docenten die niet voor de klas staan, nadenken over manieren om de leerlingen digitaal thuis les te kunnen geven. Kinderen van ouders met de vitale beroepen, hebben onderwijs op school, tenzij de ouders zelf zich ziekjes voelen en hun kinderen uit voorzorg thuishouden.

Lijst vitale beroepen coronacrisis

 • Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
 • Vervoer van afval en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
  • meldkamerprocessen
  • brandweerzorg
  • ambulance zorg
  • GHOR
  • crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades).

Voor Nederland gelden altijd al bedrijven die processen hebben die zijn aangemerkt als vitaal. Het gaat om circa 100 bedrijven die hier al van op de hoogte zijn.

 • Landelijk transport en distributie elektriciteit
 • Regionale distributie
 • Gasproductie, landelijk transport en distributie
 • Regionale distributie  
 • Olievoorziening   
 • Internet en datadiensten
 • ICT/Telecom 
 • Internettoegang en dataverkeer   
 • Spraakdienst en SMS  
 • Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS
 • Drinkwatervoorziening
 • Drinkwater 
 • Keren en beheren waterkwantiteit
 • Vlucht- en vliegtuigafhandeling 
 • Scheepvaartafwikkeling   
 • Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen
 • Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal
 • Toonbankbetalingsverkeer
 • Massaal giraal betalingsverkeer   
 • Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken   
 • Effectenverkeer  
 • Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000
 • Inzet politie  
 • Basisregistraties personen en organisaties B Digitale overheids-processen
 • Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)   
 • Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers   
 • Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven   
 • Inzet defensie 

Bericht Dit zijn de vitale beroepen coronacrisis voor het opvangen van kinderen is geplaatst op OATO.NL en geschreven door: Kevin De Bruin.

Gedeeld door bron