Henk Krol stapt uit 50PLUS en richt een nieuwe beweging op: Partij voor de Toekomst 1

Partij 50PLUS vaart een nieuwe koers nu partijleider Henk Krol vertrekt. De politicus heeft besloten om een nieuwe partij op te starten. Deze nieuwe partij moet De Partij voor de Toekomst gaan heten. Henk Krol is niet de enige die aan het hoofd komt te staan van de geboorte van deze nieuwe politieke partij. Onafhankelijk Kamerlid Femke Merel van Kooten heeft ook bekend gemaakt onderdeel te worden van deze vers geboren partij. Later zullen er meer details volgen.

Henk Krol richt een nieuwe beweging op

Henk Krol stelde een verklaring op. AD, die in het bezit is van deze verklaring, publiceerde deze volledige verklaring. Uit de verklaring wordt duidelijke dat Henk Krol vind dat hij elf jaar lang zich heeft ingezet om van 50PLUS een serieuze partij te maken, maar dit uiteindelijk niet is gelukt. Zo stoorde hij zich enorm dat bij de partij de leden niet op de eerste plaats kwamen te staan, iets wat hij anders wil aanpakken met de nieuwe partij De Partij voor de Toekomst.

Daarbij heeft hij een bondgenoot gevonden bij het onafhankelijk Kamerlid Femke Merel van Kooten, die eerder uit de fractie van de Partij voor de Dieren stapte en nu dus in de kamer zit als eenmansfractie. Femke Merel van Kooten had eerder al aangegeven zich bij 50PLUS te voegen. Nu heeft ze zich bedacht en vormt ze same met Henk Krol de nieuwe De Partij voor de Toekomst. De toekomst moet duidelijk maken hoe deze nieuwe partij er precies uit zal komen te zien, binnen het huidige politieke landschap. Henk Krol lijkt daarentegen al veel van plan te zijn.

Meer aandacht voor leden?

Zelf schreef Henk Krol in zijn verklaring: “de leden komen bij 50PLUS helaas niet op de eerste plaats. Het draait vaak om ego’s en er zitten te veel baantjesjagers binnen de club. Daar wil ik niet langer bij horen. En als ik jullie was, zou ik dat ook niet langer willen.” Hij roept anderen dan ook op om het lidmaatschap bij 50PLUS op te zeggen. Verder schrijft Krol dat 50PLUS “een verkeerde partijstructuur heeft” en er “in zaaltjes wordt gekonkelfoesd om de eigen standpunten door te drukken”.

Van Kooten lijkt het helemaal te kunnen vinden in wat Henk Krol vertelt en liet dan ook doorschemeren dat ze van De Partij voor de Toekomst een partij wil hebben die naar leden luistert. Zo moet het een partij worden waarbij leden via onder andere de website actief moeten kunnen nadenken over water op de politieke agenda komt te staan. Zo vertelde ze eerder aan het AD: “het wordt een partij die mensen, vooral via de eigen website, actief gaat betrekken bij het werk dat wij als volksvertegenwoordigers doen in het parlement. We willen ze meer inspraak geven dan maar één keer per vier jaar via de stembus.”

Onrust binnen 50PLUS

Door tussendoor ook te peilen wat leden willen, willen de leden meer macht geven. Momenteel wordt er al nagedacht over een doorlopend online congres. Tijdens zo een online congres worden er diverse standpunten en moties aangeboden. Ook worden Kamervragen gedeeld. De achterban zou dan mee moeten kunnen praten over dingen die er worden besproken. Wanneer dit allemaal van kracht wordt is nog onduidelijk, maar het lijkt erop dat Henk Krol en Van Kooten volgend jaar al mee willen gaan doen aan de verkiezingen van volgend jaar maart. Henk Krol ziet het zelf al zitten om lijsttrekker te worden, mits de leden hier zelf achter zouden staan.

Voor 50PLUS ontstaat een interessante situatie. Zo wordt Henk Krol geen eenmansfrctie maar wordt de hele fractie 50PLUS gesplitst, zodat medewerkers voor de nieuwe partij aan de slag kunnen gaan. De Tweede Kamer moet zich nog over de details buigen. Eerder stapte het bestuur van 50PLUS al op. Binnen het bestuur stond het al een lange tijd op knappen. Zo was er eerder al ophef omdat partijleden hun vertrouwen verloren in de toenmalige partijvoorzitter Geert Dales. Zowel in de Eerste- als Tweede Kamer was het wantrouwen te merken. Alleen Henk Krol had dit niet uitgesproken en kon het wel met Dales vinden.

Vertrouwen kwijt in Geert Dales

Eerder lieten half april Tweede Kamerleden Léonie Sazias, Gerrit Jan van Otterloo en Corrie van Brenk lieten al weten dat ze hun vertrouwen in Dales hadden verloren. Ook gaf Eerste Kamerlid Martine Baay, oprichter en erevoorzitter Jan Nagel en Eerste Kamer-fractievoorzitter Martin van Rooijen aan het vertrouwen in de voorzitter op. Ook acht provinciale voorzitters en tien Statenleden hadden kritiek op het beleid van Geert Dales.

De 50PLUS-parlementariërs hadden voornamelijk kritiek over de “autocratische en weinig democratische” bestuursstijl die politicus Geert Dales zou hebben gevoerd. Deze kritiek werd al wekenlang geleverd. Daarnaast werd er veel kritiek geuit op zijn grove taalgebruik. Hij zou leden hebben beledigd en ook heel denigrerend hebben gesproken over andere volksvertegenwoordigers. Henk Krol stond vooralsnog wel achter de uitspraken van Geert Dales.

Bericht Henk Krol stapt uit 50PLUS en richt een nieuwe beweging op: Partij voor de Toekomst is geplaatst op OATO.NL en geschreven door: Kevin De Bruin.

Meer informatie is te lezen via deze link