Huisartsen krijgen tijdelijk toegang tot je medisch dossier in deze crisistijd 1

Huisartsen en personeel op de spoedeisende hulp krijgen tijdelijk meer bevoegdheden in deze huidige crisis. Zo is het voor hen voortaan mogelijke om van velen de digitale samenvattingen van een medisch dossier in te zien. Voorheen moest een patiënt daar toestemming voor geven, maar omdat we ons in een crisistijd begeven is er voor gekozen om toch de huisartsen wat meer ruimte te geven deze dossiers in te zien.

Door de maatregel kan de informatie van ongeveer acht miljoen Nederlanders worden ingezien, die eerder niet hebben vastgelegd of een huisarts de informatie uit het medisch dossier kan inzien. Dit nieuws maakt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekend op zijn website. Door deze maatregel te nemen moet de druk op de zorg verminderen.

Inzien medische dossiers

Dit zorgt ervoor dat de huisartsgegevens van mensen die nog geen keuze daarover hebben gemaakt, klaarstaan om te worden geraadpleegd.” Mocht je eerder hebben aangegeven niet akkoord te gaan dat huisartsen en spoedeisende hulp je medisch dossier inzien, dan verandert er niets. In dat geval mag er bij spoed nog steeds niet bij je medisch dossier, tenzij je hier alsnog op een later tijdstip toestemming voor geeft. Aan het later wijzigen van of je wel of geen toestemming geeft, zitten wel de nodige haken en ogen. Dit kan namelijk niet ter plekke geregeld worden en moet vooraf duidelijk zijn gecommuniceerd. Lastig, want je weet niet vooraf of je iets overkomt.

Op het moment wordt deze maatregel geacepteerd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In de huidige situatie wordt het als ‘acceptabel’ gezien. Dit blijkt uit een publicatie op de website van Autoriteit Persoonsgegevens. Eerder werd dit ook al bekendgemaakt in een brief aan de minister van Medische Zorg. Vanaf dat moment werd dudelijk dat de minister aan de slag zou gaan met een regeling die het mogelijk moet maken om dossiers te bekijken tijdens deze coronacrisis.

Druk verlichten bij huisartsen

Deze maatregel is genomen omdat patiënten vaker bij een andere arts terecht komen dan ze gewend zijn. Hun eigen huisarts kan het te druk hebben of in sommige gevallen is hij of zij zelf besmet door het coronavirus. Iemand komt in dat geval op bezoek bij een andere huisarts die niet bekend is met de situatie van de desbetreffende patiënt. Die arts moet wel beoordelen of de patiënt hulp nodig heeft. Door het medisch dossier in te kunnen zien, kan die huisarts inschatten hoeveel risico de persoon loopt die hij voor zich heeft. Zo weet die in één oogopslag of de persoon bijvoorbeeld hartproblemen heeft en daardoor een verhoogd risico loopt bij corona.

Doordat huisartsen niet de medische dossiers altijd kunnen inzien, vertraagd dit het proces. De huisartsen moeten de patiënt zelf vragen stellen, maar vaak weet die ook niet alles meer te vertellen. Over zo een eerder geconstateerd hartprobleem weet zo een patiënt vaak nog wel te vertellen, maar het wordt al lastiger als ook andere meer technische details naar boven komen. Veel patiënten hebben nooit aangegeven of het dossier standaard mag worden ingezien en doordat steeds meer mensen naar de huisarts gaan met hun problemen, ontstaat er veel druk doordat velen van hen hun medische dossiers niet inzichtelijk kunnen laten maken.

In een medisch dossier staan zeer gevoelige persoonlijke dingen. Huisartsen en spoedeisende hulpverleners die een medisch dossier inlezen moeten zich ook aan een een beroepsgeheim houden. Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat zorgaanbieders uiterst zorgvuldig met hun medische gegevens omgaan. Het AP heeft graag dat alle mensen in Nederland goed nadenken of ze hun dossier wel of niet willen openstellen aan hulpverleners. Hun verzoek is om dit zo spoedig mogelijk te doen.

Je medisch dossier aanpassen?

Wie eerder toestemming heeft geweigerd, kan dat namelijk niet ter plekke ongedaan maken.  Andersom wie eerder geen toestemming gaf, kan ook niet ter plekke eventjes met een binnen mum van tijd wel regelen dat de huisarts wel toestemming krijgt om het dossier in te kunnen zien.

Dus mensen die willen wijzigen of een huisarts of hulpverlener bij spoedeisende hulp zijn medisch dossier wel of niet kan inzien, moeten dat vooraf doen. Dit kan via de huisarts of de website Volgjezorg.

Bericht Huisartsen krijgen tijdelijk toegang tot je medisch dossier in deze crisistijd is geplaatst op OATO.NL en geschreven door: Kevin De Bruin.

Meer Informatie op deze website