Nederland experimenteert met het mogelijke corona geneesmiddel Valsartan 1

Er bestaat een mogelijkheid dat het hogebloeddrukmedicijn Valsartan kan helpen bij het bestrijden van corona. Vooralsnog is er nog geen zekerheid, maar de eerste aannames rondom het medicijn lijken positieve signalen af te geven. Coronapatiënten die ernstig ziek zijn krijgen te maken met bloedvaten die vocht afgeven aan de longen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door cardiologen van het Radboudumc in Nijmegen. Valsartan is al een tijd op de markt en verdund het bloed bij een hoge bloeddruk. Door het middel zou mogelijk vochtophopingen kunnen worden gestopt. We zeggen mogelijk, want de onderzoekers veronderstellen dit.

Kan Valsartan mensen helpen?

Of het echt gaat werken, moet nog blijken. Momenteel is het onderzoek al begonnen, ondanks dat de financiering nog niet rond is. Het onderzoek is snel gestart omdat de onderzoekers binnen een half jaar willen weten of het werkt. Omdat corona op het moment al veel mensen wereldwijd op de intensive care doet belanden, wordt er door onderzoekers extra spoed achter gezet om mogelijke medicijnen te kunnen onderzoeken. Met het medicijn willen de onderzoekers kijken of het mogelijk is om ernstige vochtophopingen te remmen die komen door een besmetting met Covid-19.

Eerder werd al bekeken of het medicijn Remdesivir mogelijk kan helpen bij het behandelen van corona. Op heel veel andere plekken in de wereld wordt ook nagedacht over mamnieren om corona te genezen of te remmen. In Nederland wordt nagedacht of het hogebloeddrukmedicijn Valsartan mogelijk van betekenis kan zijn in het behandelen van corona. Er wordt aangenomen dat mogelijk het medicijn Valsartan opnames op intensive care kan terugdringen en zo het aantallen sterfgevallen kan afnemen. Vooralsnog is het niet zeker of het middel echt werkt en daarom wordt er door Nederland momenteel onderzoek gedaann. 650 patiënten over ongeveer vijftien ziekenhuizen zouden meedoen.

Vooralsnog eerste onderzoeken

De Hartstichting en het Netherlands Heart Insititute zijn betrokken bij de grote voorbereidingen om de werking van het middel op corona te testen. Er doen tien tot vijftien ziekenhuizen mee aan het onderzoek. Het onderzoek is al gestart maar momenteel wordt er nog gezocht naar ziekenhuizen en mensen die willen meewerken. In het Brabantse Jeroen Bosch Ziekenhuis zou al een deelnemer liggen. Hier liggen meerdere coronapatiënten die vanaf het begin al betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit onderzoek. De onderzoekers hopen innen een paar maanden een conclussie te hebben klaarliggen of Valsartan daadwerkelijk kan helpen met het remmen van het coronavirus.

Om te testen of het middel echt werkt wordt met twee groepen gewerkt. Mensen die het echte medicijn krijgen toegediend en mensen die een placeo krijgen. De komende maanden worden ruim 325 coronapatiënten behandeld met het medicijn, daarnaast zullen 325 patiënten een placebo ontvangen. Vooraf weten de patiënten niet of ze het echte medicijn of een placebo hebben ontvagen. Door dit te doen kan worden uitgesloten of mensen denken genezen te zijn door het middel, of echt door het middel zijn genezen. Als Valsartan daadwerkelijk tegen corona werkt, dan zou goed nieuws zijn voor Nederland. Het middel is al sinds 1996 op de markt verkrijgbaar en dokters schrijven het voor bij andere kwalen.

Hoe werkt Valsartan ongeveer?

Valsartan zorgt ervoor dat er een specifiek eiwit wordt geblokkerd, waardoor de bloeddruk in de vaten niet meer door dit eiwit kan worden verhoogd. Bij coronapatiënten gebeurt het nog wel eens dat de bloedvaten bij de longen bloed door zouden lekken. Dit bloed stroomt dan in de longblaasjes. Bij een coronabesmetting zou hetzelfde stofje ervoor zorgen dat er bloed lekt. Men hoopt dan ook dat, omdat het om hetzelfde eiwit zou gaan, Valsartan ook in dit geval een middel kan zijn wat dus kan helpen bij het remmen van dit symptoom van corona. In de toekomst moet worden aangetoond of de aannames daadwerkelijk kloppen.

Voordat het middel massaal wordt ingenomen, moet worden gezegd dat Valsartan niet altijd het nieuws op de meest positieve wijze heeft gehaald. Eerder was er al discussie over Valsartan en moest het uit de schappen worden gehaald. Zo zou in de merken Mylan en Teva grondstoffen zijn opgenomen die een verhoogde waarde aan kankerverwekkende stoffen hebben. Het is meermalen gebeurd dat de medicijnen hierdoor werden teruggeroepen.

Later verschenen er in de media ook weer berichten dat het medicijn ondertussen weer schoon is en dus de grondstof die kankerverwekkende stoffen zou bevatten, niet meer erin zit. Valsartan wordt in specifieke gevallen door dokters voorgeschreven en is verkrijgbaar op doktersrecept. Het is dus niet zo dat iemand heel makkelijk aan het medicijn kan komen. Ondanks dat is er in Nederland een grote voorraad.

Valsartan als geneesmiddel

Valsartan is sinds 1996 verkrijgbaar. Je kunt het middel enkel op recept verkrijgen. Het medicijn kan verschillende bijwerkingen hebben. Zo kan er duizeligheid optreden en kan de nierwerking verminderen. Ook kunnen mensen die het medicijn innemen onder andere hoofdpijn, hoesten, huiduitslag, jeuk, spierpijn en andere zeer zelden voor komende bijwerkingen ondervinden. Meer informatie over Valsartan is te vinden via onder andere Apotheek.nl of door informatie in te winnen bij een huisarts.

Bericht Nederland experimenteert met het mogelijke corona geneesmiddel Valsartan is geplaatst op OATO.NL en geschreven door: Kevin De Bruin.

Lees verder op deze link