Op het moment zitten vee ondernemers thuis door het coronavirus. Voor hen is het lastig om geld te verdienen. Vooral tandartsen, fysiotherapeuten en select aantal zorgverleners die geen inkomsten hebben, hebben het zwaar. Daar moet verandering in komen. Zo is er door concurrentiewaakhond AMC groen licht gegeven voor een pakket met steunmaatregelen. Deze maatregelen moeten de tandartsen, fysiotherapeuten en andere zorgverleners die thuiszitten omdat bij hun beroep geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden, financieel helpen om deze lastige tijd door te komen.

Tandarts en fysio worden geholpen

Met dit plan moet een select groepje mensen worden geholpen, wat nu inkomstenderving ondervind door de coronamaatregelen. Vooralsnog mogen zorgverzekeraars samen afspraken maken over hoe die financiële steun eruit gaat zien. Bij de hulp kan voortaan gebruik worden gemaakt van continutiteitsbijdragen. Een voorwaarde hiervoor is dat de aanvrager een hulpverlener in de eerste lijn is. Denk aan laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg. Dit geld gaat naar de werkgever, zodat deze de personeelskosten kunnen blijven betalen.

De AMC heeft moeten kijken of zorgverzekeraars afspraken onderling mogen maken, met oog op de strenge concurrentieregels. Waar normaal het AMC wil voorkomen dat zorgverzekeraars prijsafspraken maken, lijkt het nu handig om  wel te overleggen. Zo is geoordeeld dat het in dit uitzonderlijke geval juist nodig is om onderling afspraken te maken omdat anders de zorg eronder zou kunnen leiden. Zorgaanbieders komen immers grotendeels doordat zorgverzekeraars hen betalen.

Financieel het hoofd boven water houden

Met dit plan moet vooral steun voor de lage termijn worden gegeven. Als het niet wordt gedaan verwacht het AMC dat op korte termijn, maar vooral op lange termijn enorme financiële schade kan ontstaan. Daarnaast is de regeling niet direct jackpot voor de zorgverleners. Zo krijgen de aanvragers van deze continuïteitsbijdrage een vast percentage van de omzet die van de zorgverzekeraar afkomt. Het is vooralsnog onbekend hoe groot dit percentage van de omzet is.

Als er zorgverzekeraars zijn die op dit moment al in financiële nood verkeren, dan kunnen ze al een vooruitbetaling aanvragen. De voorwaarde is dat deze zorgaanbieders gecontracteerd zijn. Is dit niet het geval, dan kan het gefaseerd vanaf woensdag. Verdere details moeten in de loop van de tijd nog duidelijker worden. Op het moment is niet duidelijk hoeveel zorgverleners in de eerste lijn al gebruik moeten maken van dit noodpakket, om financieel het hoofd boven water te kunnen houden. Bij ons zijn geen cijfers bekend hoeveel zorgverleners er lijden.

Bericht Noodpakket voor tandarts, fysio en andere eerste lijn zorgverleners goedgekeurd is geplaatst op OATO.NL en geschreven door: Kevin De Bruin.

Lees verder via deze link