Mark Rutte persconferentie coronavirus

Het coronavirus zal ons de komende tijd nog wel eventjes in zijn greep houden. Tijdens de persconferentie van maandagavond werden de maatregelen aangescherpt. Er werd lof geuit naar de vele mensen die zich al aan de huidige maatregelen houden, maar er werd ook kritiek geuit op mensen die dit niet doen. Het gedrag van mensen die bijvoorbeeld massaal naar stranden gaan, samen in parken komen of schijt-aan-coronafeesten organiseren, werd tijdens de conferentie als ‘asociaal’ bestempeld. Speciaal voor hen zijn deze extra maatregelen extra belangrijk om op te volgen, omdat ze nu kunnen worden bestraft.

Strengere maatregelen coronavirus

Evenementen en samenkomsten worden tot en met 1 juni verboden. Eerder werd 6 april gehanteerd, maar dit is verlengd. Dit komt grotendeels omdat het coronavirus nog een lange tijd actief zal blijven. Ondertussen geeft het zekerheid aan mensen die ondertussen in mei en juni al dingen moeten organiseren. Er wordt geen minimum van 100 man meer gehanteerd. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften wordt een uitzondering gemaakt waarvan de verdere details niet tijdens de persconferentie zijn besproken. Die worden later nog duidelijk.

De gemeente krijgt meer handvatten om de maatregelen te kunnen handhaven. Zo kan er makkelijker worden opgetreden op locaties (denk aan stranden, parken en campings) en kan de burgemeester locaties afsluiten als dit de gezondheid volgens zijn oordelen in gevaar brengt. Regels kunnen worden opgesteld voor locaties en mensen. Zo kan een park of strand worden afgezet of tot verboden terrein worden verklaard. Winkels die zich niet aan de regels houden kunnen worden gesloten.

Boetes bij overtreding

Er wordt de oproep gedaan om niet meer samen te scholen. Voor bedrijven kan dit anders oplopen tot een boete van 4000 euro. Particulieren krijgen een boete die voor Nederlandse maatstaven hoog is: 400 euro per persoon. Iedereen mag naar buiten om de hond uit te laten, een frisse neus te halen, boodschappen te doen of de kinderen buiten te laten spelen, maar er moet anderhalve meter tot anderen worden gehouden en mogen de deur alleen uit voor werk als het werk niet thuis kan worden uitgevoerd of iemand een vitaal beroep heeft. Bij winkels zullen regels komen te hangen waar klanten zich aan moeten houden en winkels moeten een streng deurbeleid voeren zodat er niet teveel klanten binnen komen.

Op het moment moet verder iedereen thuisblijven, als één persoon thuis ziek is. Heeft één persoon koorts, dan kan dus niemand van huis. Deze maatregel is genomen omdat de symptomen van het coronavirus niet direct merkbaar zijn. Soms merkt iemand helemaal niet dat die het coronavirus heeft opgelopen. Iedereen die is besmet met het coronavirus kan daarentegen wel anderen aansteken met het virus. Koorts is één van de symptomen. Bij corona kunnen mensen ook last hebben van een loopneus, keelpijn, hoesten en moeilijke ademhaling (ernstige gevallen). Het is raadzaam als iemand hier veel last van heeft, dat niemand weg gaat, omdat er altijd een kans bestaat dat het om corona gaat.

Groepsvorming wordt verboden. Van groepsvorming is sprake als drie of meer mensen niet de anderhalve meter in acht nemen. Jonge kinderen mogen volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu nog buitenspelen, al is het dan niet raadzaam als alle vaders en moeders er met zijn alleen gewoon als groep bij gaan staan. Het zou goed kunnen dat op den duur nog strengere maatregelen zullen komen als dit nodig is om mensen zoveel mogelijk zich aan de vorige maatregelen te laten houden.

Sociaal afstand behouden

De maatregelen zorgen ervoor dat er kan worden gestraft als mensen zich niet aan de regels houden. Zo kunnen er boetes worden opgelegd als mensen willens en wetens zich niet aan de regels houden. De focus ligt nog steeds op social distancing. Mensen moeten zich verplicht anderhalve meter van elkaar verwijdert houden en zoveel mogelijk sociaal contact vermijden.

Het doel van de maatregelen is niet alleen jezelf maar ook anderen te beschermen. Alhoewel jongeren niet per se de grootste risicogroep vormen, kunnen ze het ziekte wel verspreiden en daardoor mensen besmetten die veel meer gevaar lopen. Daarom wordt er een oproep gedaan het gezonde verstand te gebruiken. In de persconferentie kwam al naar voren dat onder andere Mark Rutten en justitieminister Grapperhaus zich ergeren aan mensen die zich ‘asociaal’ gedragen en het leven van anderen in gevaar brengen door laks met de huidige maatregelen om te gaan. Ondertussen wordt aangegeven dat we veel lof moeten uiten naar de mensen in de zorg en de mensen die zich wel aan de maatregelen houden.

De regels die werden besproken gaan vanavond al in. Er zal de komende tijd strenger worden gecontroleerd of mensen zich aan de regels houden. Het is onduidelijk wat de nieuwe regels betekenen voor scholen, want hier gelden andere regels voor. Dit wordt nog besproken en richting 6 april zullen we meer horen. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu behoren kinderen niet tot de risicogroep. Ze kunnen ziek worden, maar de kans is veel minder aanwezig dan bij andere bevolkingsgroepen zoals ouderen of mensen met een zwakke weerstand.

Samenvatting maatregelen coronavirus

Hieronder hebben we de belangrijkste wijzigingen nog eens puntsgewijs op een rijtje gezet. Zo is duidelijk wat op dit moment absoluut niet meer mag.

  • Samenkomsten en evenementen zijn tot en met 1 juni verboden. Ook als het om minder dan 100 personen gaat.
  • Er is sprake van een samenscholing als 3 of meer mensen samenkomen en geen anderhalve meter afstand kunnen houden.
  • Burgemeesters krijgen meer bevoegdheden om maatregelen te nemen om lokaal zoveel mogelijk social distancing te creëren.
  • Winkels hanteren strenge regels, die hangen aan de deur.
  • Als één persoon thuis koorts heeft, blijft iedereen thuis.
  • Als je naar buiten gaat, doe dit alleen. Niet met anderen.

Met deze maatregelen neemt Nederland andere maatregelen dan andere landen. Het lijkt erop dat Nederland meer hoopt dat de burgers elkaar en de regering vertrouwen. In veel landen wordt voor een volledige lockdown gekozen. Ondertussen gaat België ook al een stuk verder in de maatregelen dan Nederland. Zo mogen mensen alleen de straat op als ze boodschappen moeten doen, medicijnen gaan kopen, een rondje moeten lopen met de hond of van en naar hun werk reizen. Tussendoor mag er ook worden getankt als voor dat reizen naar het werk benzine nodig is. Sowieso worden Nederland al geweerd bij de grens, tenzij hun reis ‘functioneel’ is. Dit is het als ze bijvoorbeeld in België werken.

Reis je in België dan mag je niet met meer dan twee mensen in een auto zitten. In dat land worden al boetes gegeven als mensen zonder goede reden buiten zijn. Dit heeft te maken met het ingaan van een samenscholingsverbod. Overtreed je dit verbod, dan wordt je portemonnee binnen mum van tijd een stuk dunner. Die boetes kunnen namelijk oplopen tot 4000 euro per persoon.

Het opbouwen van groepsimmuniteit

Eerder waren er wel berichten dat Nederland aan een lockdown werkt. Het kan heel goed zijn dit een plan B is om te presenteren wanneer de ziekenhuizen alsnog vol dreigen te lopen. Vooralsnog is het beleid erop gericht dat niet teveel mensen tegelijk besmet raken met het coronavirus. Uiteindelijk verwachten deskundigen dat het overgrote deel van Nederland besmet zal worden, maar de hoop is gevestigd op het ontwikkelen van groepsimmuniteit. Wanneer een hele groep mensen immuun is, is het voor een virus lastiger om juist bij die mensen te komen die niet immuun zijn. Het virus verspreid zich van mens op mens en het wordt lastiger om zich als virus te verspreiden als mensen immuniteit hebben ontwikkeld.

Bericht Strengere maatregelen coronavirus aangekondigd tijdens de persconferentie is geplaatst op OATO.NL en geschreven door: Kevin De Bruin.

Lees Meer via deze link