Flitsmeister

Flitsmeister en Waze zijn populaire middelen voor automobilisten. Bij Veilig Verkeerd Nederland (VVN) zijn deze hulpmiddelen daarentegen helemaal niet zo populair. Zij zien liever dat de applicaties worden verboden en er boetes worden uitgedeeld wanneer deze apps worden gebruikt. Dit nieuws bereikte ons via Hart van Nederland. De applicaties zouden de weg onveiliger maken en roekeloos rijgedrag in de hand helpen, omdat mensen volgens Veilig Verkeer Nederland hun rijgedrag aanpassen aan meldingen over controles van snelheden.

Snelheidsduivels op de weg

Eerder in februari vertelde Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland al over zijn mening rondom de apps Flitsmeister en Waze. “Het is levensgevaarlijk als mensen plotseling op de rem gaan staan als ze een melding van zo’n app krijgen”, aldus Stomphorst in het Radio1-programma Dit Is De Dag. Deze mening is nu breder getrokken en er wordt zelfs een verzoek gedaan om ze in Nederland te verbieden.

Als je in de auto zit dan wordt je geacht je aan de maximale snelheden te houden. Soms gebruiken automobilisten een steuntje in de rug die hen eraan herinnert welke snelheden ze moeten rijden. Diezelfde steuntjes in de rug geven hen ook seintjes wanneer er wordt gecontroleerd of de automobilist zich wel aan de maximale snelheid houd. Vanaf maandag 16 maart wordt de maximumsnelheid tussen zes uur ’s ochtends en zeven uur ’s avonds op alle snelwegen in Nederland teruggebracht naar 100 kilometer per uur. De maximale snelheid is voor veel automobilisten te laag geworden, waardoor de apps populairder worden.

Door op de hoogte te zijn waar de politiecontroles zich bevinden, kunnen automobilisten op die specifieke plekken extra voorzichtig rijden om andere plekken gewoon vol gas door te gaan. Hierdoor zijn metingen niet meer betrouwbaar. Iemand die een voorbeeldige bestuurder lijkt te zijn, kan net zo goed een gebruiker van de apps Flitsmeisters en Waze zijn. Zij weten dan wanneer ze wel plankgas kunnen inhouden of hun snelheid netjes moeten matigen.

Een verbod op Flitsmeister en Waze

De vraag voor het verbieden van de apps Flitsmeister en Waze komt niet alleen vanuit Veilig Verkeerd Nederland, maar ook vanuit Vereniging Verkeersslachtoffers. Beiden willen door de maatregel het verkeer veiliger maken. Op het moment zijn beide applicaties (nog) toegestaan en daardoor weten automobilisten met hetzelfde gemak te achterhalen waar wel of geen flitsers staan. Alhoewel Flitsmeister en Waze niet alle flitsers weten te herkennen, weet die er veel op te sporen en daardoor automobilisten tijdig te waarschuwen.

Als Nederland het verbod zou doorvoeren, is het niet het eerste land wat deze keuze maakt. Eerder werd in Duitsland al de keuze gemaakt om dergelijke apps bij wet te verbieden. Dit werd bepaald door de Duitse Bondsraad. Er kunnen forse bekeuringen worden opgelegd als de politie achterhaald of iemand in het bezit is van zo een applicatie. Eerder werden daarom vooral Nederlandse vakantiegangers gewaarschuwd, omdat zij over de grens plots illegaal bezig zijn.

Nuance over flitscontroles

Er moet wel een nuance worden aangebracht. Automobilisten zijn niet strafbaar als ze de apps alleen op hun mobiel hebben staan, maar wel als ze de app ‘aan’ hebben staan. Als de politie kan aantonen dat je de applicaties Flitsmeister, Waze of dergelijken hebt gebruikt, dan zijn de rapen gaar. De applicaties vormen voor veel mensen een alternatief op de traditionele radarverklikkers. Die zijn sowieso al per wet verboden in Duitsland. Ook in Nederland is dit sinds 2004 verboden.

Het aantonen dat die apps wordt gebruikt blijkt in Duitsland nog wel voor de mogelijke complicaties te zorgen. Zo kost het veel mankracht om te controleren of elke individuele autogebruiker wel of niet gebruik maakt van zo een applicatie als Waze of Flitsmeister. Daarnaast zijn er veel mazen in de wet te ontdekken. Stel dat je als vakantieganger kinderen op de achterbank hebt zitten, dan kunnen zij gewoon de applicatie voor je gebruiken en eventjes een seintje geven als er een flitspaal aankomt. Technisch gezien mogen ze de bestuurder niet waarschuwen, maar dat valt voor de politie vrijwel niet te bewijzen.

Alternatieven voor Flitsmeister en Waze

Sowieso zijn er nog meer apps die op Flitsmeister en Waze lijken. Die alternatieven zijn bij zo een verbod ook verboden. Momenteel is het al verboden om gebruik te maken van radarverklikkers te gebruiken. Daar staat een boete van 75 euro op. Wat dan in Duitsland nog wel voor problemen zorgt, is dat het gewoon toe is gestaan om naar de radio te luisteren. Radioprogramma’s vermelden ook verkeersinformatie, waaronder de locaties van flitspalen en controles.

Wanneer iemand wordt betrapt die Flitsmeister of Waze actief op de smartphone heeft staan, wordt er ingegrepen. Het ingrijpen is daarentegen niet zo heftig als bij een radarverklikker. Die moet worden ingeleverd. De smartphone mag men houden en alleen de apps zullen door de politie van de mobiel worden verwijderd. Daarnaast wordt de boete van 75 euro ook hier gegeven. De keuze om een smartphone niet in beslag te nemen komt voort uit de gedachte dat zo een mobiel meer doelen dient, bijvoorbeeld door politie of ambulance bellen in geval van nood.

Ook in Nederland een verbod?

Zo is te zien dat zo een verbod niet even makkelijk kan worden doorgevoerd. In theorie klinkt zo een wetgeving simpel, maar er zitten nog de nodige haken en ogen aan, blijkt uit het voorbeeld in Duitsland. De vraag is dan ook of Nederland in de toekomst wel zo een verbod gaat krijgen. Voordat er sowieso een wet kan worden aangepast, moet er eerst een motie worden ingediend. Dat moet worden goedgekeurd door de eerste kamer. Daar gaat zeker nog een flinke tijd overheen.

Minister Grapperhaus geeft aan dat hij het effect van het verbod in Duitsland in de gaten houdt. In ieder geval heeft de politie aan de Telegraaf al laten weten het er niet mee eens zijn. Zo zou de politie helemaal niet zien dat mensen opeens hard op de rem trappen als ze de melding krijgen dat er flitscontroles worden gehouden. De politie geeft zelfs aan dat ze liever hebben dat de apps gewoon legaal blijven.

Zij willen de snelheid binnen Nederland omlaag halen en dat is de reden dat controles worden uitgevoerd. Als er meer controles staan, krijgen gebruikers meer meldingen en gaan ze sowieso al wel zachter rijden. Zij vinden het goed dat mensen zich aan de snelheid houden als er wordt gecontroleerd. Dat is immers ook het doel van de controles. Die zijn er niet om geld te verdienen, maar gedrag te corrigeren.

Bericht VVN: “apps Flitsmeister en Waze moeten snel verboden worden in Nederland” is geplaatst op OATO.NL en geschreven door: Kevin De Bruin.

Lees Meer via deze link